Puhdasta sähköntuotantoa uusimmalla teknologialla

Ii Viinamäki

Kymmenen tuulipuistoa tuotannossa

Kalajoki Mustilankangas
Puisto koostuu 28:sta laitetoimittaja Vestaksen V126-tuulivoimalasta ja sen kokonaistuotantokapasiteetti on 92,4 MW. Tuulivoiman tuotanto alkoi vuonna 2016.

Pori Peittoo
Tuulipuistossa on 12 Gamesan G128-voimalaa, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 54 MW. Tuulivoiman tuotanto alkoi vuoden 2013 loppupuolella.


Raahe Sarvankangas
Tuulipuisto koostuu 14:stä V126 Vestas -voimalasta ja sen kokonaiskapasiteetti on 48 MW.
Puisto on ollut tuotannossa vuodesta 2017 alkaen.

Salo Märynummi
Puistossa on kolme G128 Gamesa -tuulivoimalaa ja sen tuotantokapasiteetti on 15 MW. Tuuliwatti omistaa turbiineista kaksi. Tuotanto puistossa alkoi vuonna 2014.


Siikainen Jäneskeidas
Puistossa on kaikkiaan kahdeksan V126 Vestas -voimalaa. Puiston tuotantokapasiteetti on kaikkiaan 26,4 MW ja tuulivoiman tuotanto puistossa alkoi vuonna 2015.

Simo Leipiö
Puiston neljän G128 Gamesa -voimalan yhteenlaskettu kapasiteetti on 18 MW. Tuulivoiman tuotanto alkoi talvella2014.

Simo 3
Tuulipuisto koostuu kolmesta eri alueesta: Leipiö II, Halmekangas ja Onkalo II. Niissä on yhtensä 27 kappaletta
Vestas V126 -tuulivoimaloita, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 93 MW. Tuulivoimantuotanto puistossa alkoi kesällä 2017.

Tervola Varevaara
Puistossa on kymmenen V112 Vestas -voimalaa, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 30 MW. Tuotanto aloitettiin talvella 2013.

Tornio Kitkiäisvaara
Puiston kahdeksan G128 Gamesa -tuulivoimalaa on ollut tuotannossa talvesta 2015 alkaen. Niiden yhteiskapasiteetti on 36 MW.

Ii Viinamäki

Uusin tuulipuisto koostuu viidestä V150 Vestas -voimalasta, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 21 MW. Puisto saatiin tuotantovaiheeseen lokakuussa 2019
.