Hyvän tuulen tuki

Taloudellista tukea hankkeille, jotka tähtäävät yhtiön tuulivoima-alueiden ympäristöarvojen säilyttämiseen tai edistävät tuulivoimaa yleisesti  

 

Mahdollisuuksia kouluille ja erilaisille yhdistyksille

TuuliWatti tukee vuosittain hankkeita, joiden tavoitteena on ympäristöarvojen säilyttäminen alueilla, joissa yhtiöllä on tuulivoimahankkeita. Lisäksi tukea voi hakea hankkeille, jotka tähtäävät tuulivoiman yleiseen edistämiseen. Hakijana voivat olla esim. alueella toimivat yhdistykset, koulut ja urheiluseurat.

Tuemme pääsääntöisesti konkreettisia hankkeita, kuten jalkapalloseuralle uusia jalkapalloja tai leirikoulun matkaeväät. Suosittelemmekin kuvaamaan haettavan hankkeen ja sen kustannukset selkeästi.

TuuliWatti tekee päätökset kulloinkin tuettavista hankkeista kolme kertaa vuodessa: huhtikuun, elokuun ja joulukuun lopussa. On tärkeää lähettää hakemus vähintään kaksi viikkoa ennen päätösajankohtaa.

Valituille hankkeille ilmoitetaan tuesta erikseen. TuuliWatti pidättää itsellään oikeuden päättää jakoperusteista. Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä.

Ii Viinamäki

Esimerkkejä hankkeista, joille olemme myöntäneet tukea

 • ​​Simon yläasteen ja lukion stipendit parhaiten luonnontieteissä menestyneille oppilaille.
 • Olhavan kylän koulun stipendit parhaiten luonnontieteissä menestyneille oppilaille.
 • Uudet hirvitornit Simon tuulipuistoalueen metsästysseuralle.
 • Suunnistuksen yli 35-v. SM-kisat Olhavan tuulipuiston alueella syyskuussa 2013
 • Poropannat Isosydänmaan paliskunnalle - porojen käyttäytymisen seuraamiseen tuulipuistoalueella
 • Led-valotolppa FC Halikon Hippo-areenalle
 • Salon Märynummen kylän Märypäivät

Ohjeet Hyvän tuulen tuen hakemiseksi

1) Kirjoita selkeä hakemus, joka vastaa seuraaviin kysymyksiin:  

 • Millaiselle hankkeelle haet tukea?
 • Mikä on hankkeen kustannusarvio? Paljonko haet siihen Hyvän tuulen tukea?
 • Haetko kertaluonteista vai vuosittaista tukea?
 • Liittyy hanke johonkin alueella jo olevaan TuuliWatin tuulipuistoon tai johonkin
           suunnitteluhankkeistamme?
 • Miten hanke tukee ympäristöarvojen säilyttämistä alueella tai edistää tuulivoimaa
          yleisesti?

   

2) Lähetä hakemus vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavaa päätösajankohtaa
osoitteeseen: taina.hyppola@st1.fi