Puhdasta sähköä tuulesta

TuuliWatti lukuina

1000000

CO2-vähenemä per vuosi (tonnia)

1300

vuosittainen tuotanto (GWh)

20

osuus tuulivoiman tuotannosta vuonna 2019 (%)

10

kokemus alalta (vuotta)

Tuulivoimatuotanto vuositasolla

Tuulivoiman kokonaistuotanto edeltävän 12 kk ajalta
Kuvaaja Minimi Maksimi Keskiarvo
Sähkön kokonaistuotanto 13658 MWh / kk (May) 127736 MWh / kk (Dec) 43730 MWh / kk

TuuliWatti rakensi markkinaehtoisen tuulipuiston Iin Viinamäkeen

11.10.2019

TuuliWatti nostaa tuulisähkön tuotannon uudelle tasolle

01.07.2019

TuuliWatti rakentaa jättiakun Viinamäen tuulipuistoon

07.05.2019